ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

Програма дослідно-експериментальної роботи “Cистема національно-патріотичноговиховання учнів в умовах східного регіону України” на базі Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Сватівської районної ради Луганської області на 2015-2019 роки

Зміст роботи Термін виконання Очікувані результати
І. Організаційно-підготовчий етап (квітень 2015 р.– грудень 2015 р.)
1. Вивчення та аналіз нормативно-правових документів з проблеми дослідження. Квітень - грудень 2015р. Створення бази даних про національно-патріотичне виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.
2. Вивчення стану розробленості проблеми національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у теорії. Квітень 2015р. Готовність учасників до роботи в умовах експерименту.
3. Узагальнення кращого педагогічного досвіду з проблеми національно-патріотичного виховання учнів. квітень - грудень 2015р. Створення бази даних про національно-патріотичне виховання в загальноосвітніх навчальних закладах на практиці.
4. Розробка нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи (локальні нормативно-правові документи на рівні закладу освіти). Квітень 2015 р. Створення бази нормативного забезпечення експерименту.
5. Вивчення стану психологічної готовності закладу педагогічного колективу до дослідно-експериментальної роботи. Квітень -вересень 2015р. Аналітичні матеріали.
6. Сформувати тимчасові творчі групи вчителів за темою дослідно-експериментальної роботи. Серпень 2015р. Програми роботи тимчасових творчих груп.
7. Проведення педагогічної ради, учнівських та батьківських конференцій, громадських слухань з теми «Система національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України». Квітень 2015 р. План, протоколи проведення педагогічної ради, матеріли конференції.
8. Організувати інформаційно-методичне забезпечення дослідно-експериметальної роботи. Квітень - грудень 2015р. Створення бази даних щодо інформаційно-методичного забезпечення дослідно-експериметальної роботи.
9. Налагодити співпрацю та підписати угоди про співробітництво з інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями. Серпень-вересень 2015 р. Угоди про співробітництво з інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями.
10. Підведення підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи. Грудень 2015 р. Аналітичні матеріали.
ІІ. Концептуально-діагностичний етап (січень 2016 р. - вересень 2017 р.)
1. Розробити концепцію та відповідну систему національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України, що виступає складовою цілісної виховної системи закладу освіти. Січень 2016-серпень 2017 р. Концепція та система національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України, що виступає складовою цілісної виховної системи закладу освіти.
2. Розробити програмне та навчально-методичне забезпечення виховної роботи в ЗНЗ з урахуванням регіональних особливостей, а саме: програми курсів за вибором, факультативів, гуртків з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (змістовий компонент системи), упорядкувати інноваційні технології національно-патріотичного виховання (процесуальний). Січень – травень 2016 р. Програмне та навчально-методичне забезпечення виховної роботи в ЗНЗ з урахуванням регіональних особливостей, а саме: програми курсів за вибором, факультативів, гуртків.
3. Розкрити специфіку та особливості виховання учнів східного регіону України, зокрема, національно-патріотичного виховання в умовах неоголошеної війни. Червень-вересень 2016 р. Методичні рекомендації щодо особливостей виховання учнів східного регіону України.
4. Розробити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні сформованості ціннісного ставлення учнів до суспільства і держави в умовах східного регіону України та дібрати відповідний діагностичний інструментарій. Жовтень – листопад 2016 р. Діагностичний інструментарій дослідження.
5. Проведення діагностування рівня сформованості ціннісного ставлення учнів до суспільства і держави в умовах східного регіону України. Грудень 2016 р.- березень 2017 р. Аналітичні матеріали.
6. Підведення підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи. Вересень 2017 р. Аналітичні матеріали.
ІІІ. Формувальний етап (жовтень 2017 р. – грудень 2018 р.)
1. Експериментальне дослідження ефективності концепції та відповідної системи національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України, що виступає складовою цілісної виховної системи закладу освіти, а саме: а)апробація програмного та навчально-методичного забезпечення виховної роботи в ЗНЗ з урахуванням регіональних особливостей (програми курсів за вибором, факультативів, гуртків) з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді; б)застосування інноваційних технологій національно-патріотичного виховання з урахуванням специфіки та особливостей східного регіону в умовах неоголошеної війни , в)здійснення моніторингового дослідження (анкетування, опитування, спостереження тощо) сформованості ціннісного ставлення учнів до суспільства і держави в умовах східного регіону України . Жовтень 2017 р. Визначення організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України в загальноосвітньому навчальному закладі. Аналітичні матеріали.
2. Проведення педагогічної ради «Особливості національно-патріотичного виховання учнів в умовахсхідного регіону України». Листопад 2017 р. Протокол проведення педагогічної ради, матеріали.
3. Проведення круглого столу «Cистема національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України». Квітень 2018 р. Методичні матеріали круглого столу.
4. Апробація розробленого науково-методичного забезпечення з проблеми експерименту. Жовтень 2017 р.- Листопад 2018 р. Аналітичні матеріали.
5. Проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Національно-патріотичне виховання учнів в умовахсхідного регіону України». Грудень 2018 р. Програма семінару, науково-методичні матеріали.
6. Підведення підсумків третього (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи. Грудень 2018 р. Аналітичні матеріали.
ІV. Контрольно-узагальнювальний етап

(січень 2019 р.– грудень 2019 р.)

1. Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості ціннісного ставлення учнів до суспільства і держави в умовах східного регіону України відповідно до розроблених критеріїв та показників. Січень -лютий 2019 р. Аналітичні матеріали.
2. Порівняння результатів діагностичного і контрольно- узагальнювального етапів експерименту, визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та визначеними завданнями. Березень 2019р. Аналітичні висновки про результативність системи національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України.
3. Визначення ефективності розробленої Концепції та відповідної системи національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України. Січень –жовтень 2019 р. Аналітичні матеріали.
4. Узагальнення основних теоретичних висновків дослідно-експериментальної роботи. жовтень – грудень 2019 р. Узагальнені матеріали.
5. Розробити методичні рекомендації з проблеми дослідження та впровадити їх у практику роботи закладів освіти. Січень– грудень 2019р. Методичні рекомендації з теми: «Система національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України».
6. Поширення інформації про результати наукового дослідження, досвід роботи педагогічного колективу у фаховій пресі, засобах масової інформації, Інтернет-ресурсах тощо. Січень – грудень 2019 р. Статті, посібники, методичні рекомендації за темою «Cистема національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України» .
7. Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cистема національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України». Грудень 2018 р. Науково-методичні матеріали конференції.
8. Підведення підсумків четвертого (узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи. Листопад-грудень 2019 р. Науковий звіт, додатки до наукового звіту (науково-методичне та програмне забезпечення експерименту).

Науковий керівник О.В.Просіна

Директор школи А.М.Сайко

Кiлькiсть переглядiв: 645

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.